Πρόγραμμα βοήθειας για την έκδοση Γάλλων συγγραφέων στην Ελλάδα «Jacqueline de Romilly»

Περίοδος : Νοέμβριος 2020

Για την υποστήριξη της διάδοσης του βιβλίου και των Γάλλων συγγραφέων στην Ελλάδα, η Υπηρεσία Συνεργασίας και Μορφωτικής Δράσης της Γαλλικής Πρεσβείας στην Ελλάδα – Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος, δημιούργησε την 1η Ιανουαρίου 2011 ένα πρόγραμμα βοήθειας για εκδότες, το « PAP Jacqueline de Romilly ».

Στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος, κάθε έκδοση στα ελληνικά ενός έργου γραμμένου στα γαλλικά μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο αίτησης για βοήθεια, την οποία θα κάνει ο Έλληνας εκδότης στο Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος.

Οι αιτήσεις υποστήριξης, που θα πληρούν τους όρους, θα εξεταστούν από μια επιτροπή ειδικών, στην οποία θα προεδρεύει ο Σύμβουλος Συνεργασίας και Μορφωτικής Δράσης, Διευθυντής του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος ή εκπρόσωπός του. Αυτή η επιτροπή θα συνεδριάσει στα μέσα Νοεμβρίου 2020.

Τα έργα που θα υποστηριχθούν θα είναι μέρος μιας συλλογής, της Collection Institut français de Grèce, η οποία θα ενισχύσει την συνεργασία ανάμεσα στο Γαλλικό Ινστιτούτο και τους Έλληνες εκδότες.

Όροι Συμμετοχής

Tο « PAP Jacqueline de Romilly » είναι ανοιχτό για κάθε επαγγελματία εκδότη, ιδιώτη, από τη στιγμή που εκδίδει στα ελληνικά τη μετάφραση ενός έργου γραμμένου από έναν ή περισσότερους Γάλλους ή γαλλόφωνους συγγραφείς.

Ο εκδότης δεν θα μπορεί να υποβάλλει περισσότερες από τρεις αιτήσεις ανά περίοδο. Η αίτηση μπορεί να γίνει εφόσον έχουν αγοραστεί τα δικαιώματα και έχει υπογραφεί συμβόλαιο με τον μεταφραστή.

Όλα τα είδη βιβλίων μπορούν να γίνουν δεκτά εκτός από τα σχολικά. Το τιράζ θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 1000 αντίτυπα.
Μόνο οι πλήρεις αιτήσεις που πληρούν τους όρους συμμετοχής θα εξεταστούν από την επιτροπή των ειδικών. Η λίστα των δικαιολογητικών που πρέπει να προσκομισθούν βρίσκεται στο τέλος της αίτησης.

Η οικονομική υποστήριξη που θα δοθεί στο πλαίσιο του προγράμματος βοήθειας θα είναι ανάλογη του συνολικού κόστους της πραγματοποίησης της έκδοσης, της αγοράς των δικαιωμάτων και των εξόδων μετάφρασης.

Υποχρεώσεις των επωφελούμενων της βοήθειας

Τα έργα που θα επωφεληθούν της βοήθειας του « PAP Jacqueline de Romilly » θα πρέπει να εκδοθούν σε διάστημα 18 μηνών από την υπογραφή του συμφωνητικού. Κατ’ εξαίρεση, θα δοθεί επιπλέον παράταση, μη ανανεώσιμη, έπειτα από αίτηση, με δικαιολογητικά, που θα έχει γίνει στο Γαλλικό Ινστιτούτο, 3 μήνες πριν το πέρας των 18 μηνών.

Κάθε εκδότης που θα επωφεληθεί από την υποστήριξη του προγράμματος βοήθειας εκδοτών πρέπει να στείλει στο Γαλλικό Ινστιτούτο 3 αντίτυπα του υποστηριζόμενου έργου, μέσα σε ένα μήνα από την έκδοση.

Πρέπει να αναφέρει στη σελίδα του τίτλου την εξής φράση στα ελληνικά και στα γαλλικά: «Η έκδοση αυτού του βιβλίου έγινε με την υποστήριξη της Υπηρεσίας Συνεργασίας και Μορφωτικής Δράσης της Γαλλικής Πρεσβείας στην Ελλάδα» / « La publication de cet ouvrage a été soutenue par le service de coopération et d’action culturelle de l’Ambassade de France en Grèce ».

Πρέπει επίσης να αναφέρει την φράση « Collection IFG » με το λογότυπο του Γαλλικού Ινστιτούτου, στο εξώφυλλο ή στην σελίδα με τον τίτλο ή στο οπισθόφυλλο.

Όροι καταβολής της βοήθειας στο πλαίσιο του « PAP Jacqueline de Romilly »

Οι εκδότες θα ενημερωθούν ξεχωριστά για το αποτέλεσμα της αίτησης τους. Για κάθε αίτηση που θα γίνει δεχτή, θα υπογραφεί συμφωνητικό ανάμεσα στην Υπηρεσία Συνεργασίας και Μορφωτικής Δράσης της Γαλλικής Πρεσβείας στην Ελλάδα – Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος και τον εκδοτικό οίκο.

Η οικονομική συμβολή του Γαλλικού Ινστιτούτου θα δοθεί σε δύο χρόνους : 50 % με την υπογραφή της σύμβασης, 50 % με την κυκλοφορία του βιβλίου.

Το Γαλλικό Ινστιτούτο θα πρέπει να ενημερωθεί για οποιαδήποτε αλλαγή που έχει σχέση με την αίτηση, καθώς και για οποιαδήποτε καθυστέρηση στην έκδοση του έργου.

Για να κατεβάσετε την αίτηση, πατήστε εδώ

Υπηρεσία Συνεργασίας και Μορφωτικής Δράσης – Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος

Σύμβουλος Συνεργασίας και Μορφωτικής Δράσης, Διευθυντής του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος: Patrick COMOY

Αναπληρώτρια Τμήματος Πολιτιστικών βιομηχανιών : Πωλίνα ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ

Xρησιμοποιούμε cookies για την καλύτερη εμπειρία χρήσης
Για περισσότερες πληροφορίες Όροι χρήσης