Προκήρυξη θέσης στο Γαλλικό Ινστιτούτο: Τεχνικός συντήρησης

Περιγραφή της θέσης εργασίας
Υπό την εποπτεία του Γενικού Γραμματέα και του Διαχειριστή του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος, ο τεχνικός μεριμνά για την ορθή λειτουργία των κτιριακών υποδομών, των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού, και για τη διατήρησή τους στη βέλτιστη δυνατή κατάσταση.

Απαιτούμενα τυπικά προσόντα-εμπειρία
– Γνώση της γαλλικής ή της αγγλικής γλώσσας θα θεωρηθεί προσόν.
– Δίπλωμα ηλεκτρολόγου (με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος).
– Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία σε τομείς των εκδόσεων-εκτυπώσεων θα θεωρηθεί προσόν.

Καθήκοντα
– Πραγματοποίηση μικροεπισκευών κτιρίων (ξυλουργικές εργασίες, σοβάτισμα, ελαιοχρωματισμοί, ηλεκτρολογικά, κλπ.)
– Συντήρηση ή προληπτικές παρεμβάσεις σε διάφορα είδη εξοπλισμού και εγκαταστάσεων
– Καθημερινή συντήρηση του εξοπλισμού
– Διαχείριση και συντήρηση των εργαλείων
– Εγκατάσταση επίπλωσης και εξοπλισμού στο πλαίσιο εκδηλώσεων
– Συντήρηση των επίπλων
– Άμεσος εντοπισμός και διάγνωση βλαβών
– Εποπτεία εργασιών και υπηρεσιών εξωτερικών εργολάβων
– Επισκευή βλαβών με την αντικατάσταση ανταλλακτικών, ακονίσματος, ρυθμίσεων, κλπ.
– Έλεγχος, δοκιμαστική λειτουργία πριν την επανεκκίνηση εξοπλισμού/μηχανημάτων
– Επίλυση δυσλειτουργιών ή λεπτομερής αναφορά στον Διαχειριστή
– Συνδρομή στη διαχείριση και στην καταγραφή των αποθεμάτων
– Τεχνικές εργασίες και επιδιορθώσεις στο μέτρο του εφικτού
– Εκτυπώσεις
– Γραμματοσήμανση / αλληλογραφία / δέματα

Προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων: 10 Δεκεμβρίου 2021

Συμβουλευτείτε την προκήρυξη της θέσης για περισσότερες πληροφορίες και τη διαδικασία υποβολής υποψηφιότητας.

Xρησιμοποιούμε cookies για την καλύτερη εμπειρία χρήσης
Για περισσότερες πληροφορίες Όροι χρήσης