Υποτροφίες Ελληνογαλλικής Συνεργασίας για MASTER 2 στη Γαλλία: Προσωρινός κατάλογος επιλεγέντων και επιλαχόντων υποψηφίων | 2022-2023

Για τους υποψήφιους στο πρόγραμμα «Υποτροφίες Ελληνογαλλικής Συνεργασίας» για Master 2 στη Γαλλία, για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, η διαδικασία επιλογής βρίσκεται σε εξέλιξη.

Σύμφωνα με την πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για το εν λόγω πρόγραμμα, δημοσιεύουμε τον προσωρινό πίνακα επιλεγέντων και επιλαχόντων υποψηφίων.

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 69481/Ζ1/06.06.2022 απόφαση που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 2887/Β/07.06.2022):

  • Το ελληνογαλλικό πρόγραμμα υποτροφιών Master 2 στη Γαλλία περιλαμβάνει 36 υποτροφίες
  • O τελικός κατάλογος των υποτρόφων του προγράμματος θα δημοσιευθεί στις 22 Ιουλίου 2022
Xρησιμοποιούμε cookies για την καλύτερη εμπειρία χρήσης
Για περισσότερες πληροφορίες Όροι χρήσης