Το «Λεξικό των Γαλλόφωνων» σε ηλεκτρονική έκδοση

«Μία περιήγηση στη γαλλική γλώσσα, μία συνεχής διεργασία ανακάλυψης και εμπλουτισμού»

Ο Πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας, Emmanuel MACRON, πρότεινε τη δημιουργία του λεξικού των γαλλόφωνων ομιλητών το 2018. Η ιδέα αυτή εντάσσεται σε ένα ευρύτερο σχέδιο, «μία φιλοδοξία για τη γαλλική γλώσσα και την πολυγλωσσία», που παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στον επιβλητικό χώρο του Ινστιτούτου της Γαλλίας (Institut de France).

Η βασική φιλοσοφία του σχεδίου έγκειται στην αντίληψη της γαλλικής γλώσσας ως μίας γλώσσας «που δεν περιορίζεται στα γαλλικά της Γαλλίας» αλλά ανήκει σε όλους τους άνδρες και τις γυναίκες που την ομιλούν, όπου κι αν βρίσκονται. Σκοπός του σχεδίου είναι η αναγνώριση και η ανάδειξη της κοινής μας γλώσσας μέσα από την ποικιλομορφία της, την εφευρετικότητα των χρήσεών της, τον πλούτο των ιδιωματισμών και των εκφράσεών της. Το λεξικό των γαλλόφωνων αποτελεί το σημείο αναφοράς μίας «παγκόσμιας γλώσσας», πολυποίκιλης και αποκεντρωμένης.

Το διαδικτυακό λεξικό αποτελεί ένα συλλογικό και εξελισσόμενο εγχείρημα. Η ειδική πλατφόρμα πρόσβασης (εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα και ιστοσελίδα) συγκεντρώνει υφιστάμενους λεξικογραφικούς πόρους (ήτοι 500 000 όρους και εκφράσεις από 52 χώρες), εγχειρίδια και λεξικά τα οποία διατίθενται από γαλλόφωνα ακαδημαϊκά ιδρύματα και από το Wiktionnaire (κοινές γαλλόφωνες και αφρικανικές βάσεις του Δικτύου Γαλλόφωνων Πανεπιστημίων – AUF, του Κεμπέκ, του Βελγίου, της Ακαδημίας επιστημών υπερπόντιας Γαλλίας, του Εθνικού Κέντρου Επιστημονικών Ερευνών της Γαλλίας…).

Το σχέδιο βασίζεται σε ένα φιλόδοξο επιστημονικό όραμα και εντάσσεται στη μακρά λεξικογραφική παράδοση του περίφημου λεξικού Le Trésor de la langue française, δημιούργημα του γαλλικού κράτους τη δεκαετία του 1960. Οι εργασίες πλαισιώνονται από διεθνή εικοσαμελή επιστημονική επιτροπή, με πρόεδρο τον Καθηγητή Bernard CERQUIGLINI.

Ανακαλύψτε το λεξικό στην ιστοσελίδα: dictionnairedesfrancophones.org

Xρησιμοποιούμε cookies για την καλύτερη εμπειρία χρήσης
Για περισσότερες πληροφορίες Όροι χρήσης