Προκήρυξη θέσης: Αναπληρωτή/τριας Διευθυντή/τριας Εξετάσεων

Περιγραφή της θέσης
Τίτλος θέσεως : αναπληρωτής διευθυντής εξετάσεων και πιστοποιήσεων.
Κάτοχος θέσεως : νέα θέση
Φορέας και Υπηρεσία : Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος (έδρα Αθήνα)
Ωράριο εργασίας : Πλήρες, 37,50 ώρες
Ιεραρχικός προϊστάμενος : Η θέση τελεί υπό την εποπτεία του Διευθυντή Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων

Βασικές αρμοδιότητες και καθήκοντα
◾ Γενικός χειρισμός με τον Διευθυντή Υπηρεσίας κατά τη διάρκεια των εξετάσεων. Διεξαγωγή συσκέψεων προετοιμασίας των περιόδων εξετάσεων με τις ομάδες εξεταστών-διορθωτών. κατάρτιση απολογισμών εξετάσεων και στατιστικές.
◾ Επικοινωνία με εξωτερικούς συνεργάτες.
◾ Προώθηση πιστοποιήσεων σε συνεργασία με το Τμήμα Επικοινωνίας για την παρουσία στα κοινωνικά δίκτυα. Διαχείριση VIBER.
◾ Ελληνική αλληλογραφία με τα Υπουργεία και τις Δημόσιες Υπηρεσίες της Ελλάδος.
◾ Επεξεργασία και παρακολούθηση προϋπολογισμού (έσοδα και έξοδα της Υπηρεσίας) σε διαβούλευση με τον Διευθυντή της Υπηρεσίας και τον Γενικό Γραμματέα.
◾ Παρουσία και εκφώνηση λόγων σε σχολεία, κέντρα ξένων γλωσσών για την προώθηση των γαλλικών διπλωμάτων.
◾ Επαφές με το Γαλλικό Υπουργείο Παιδείας ( FEi) και το πανεπιστήμιο της Σορβόννης με την στήριξη του Διευθυντή της Υπηρεσίας

Λεπτομέρειες για τη θέση : δείτε την Προκήρυξη

Είδος σύμβασης εργασίας: Σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου
Ανάληψη καθηκόντων: 1η Οκτωβρίου 2023
Διάρκεια σύμβασης: 1 έτος με προοπτική μετατροπής σε Σύμβαση αορίστου χρόνου το 2024

Προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων: 23 Σεπτεμβρίου 2023 στις 13:00

Διαδικασία υποβολής υποψηφιότητας και επιλογής των υποψηφίων
◾ Βιογραφικό σημείωμα στη Γαλλική γλώσσα, συνοδευτική επιστολή στη Γαλλική και οποιοδήποτε έγγραφο κρίνεται απαραίτητο για την κατάθεση υποψηφιότητας, τα οποία θα πρέπει να αποσταλούν στο Γενικό Γραμματέα του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος: [email protected]
◾ Προσδιορίσετε απαρεγκλίτως «CANDIDATURE DIRECTEUR (-TRICE) ADJOINT(E)».
◾ Κοινοποίηση: [email protected] ; [email protected]
◾ Προεπιλογή βάσει φακέλου και ακολούθως γραπτή δοκιμασία και επαγγελματική συνέντευξη.

Xρησιμοποιούμε cookies για την καλύτερη εμπειρία χρήσης
Για περισσότερες πληροφορίες Όροι χρήσης