Προκήρυξη θέσης: Βοηθός τμήματος πανεπιστημιακής και επιστημονικής συνεργασίας του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος

Περιγραφή της θέσης
Τίτλος θέσης: Βοηθός
Κάτοχος θέσης: Κενή
Φορέας και υπηρεσία: Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος, έδρα (Αθήνα)
Ωράριο εργασίας θέσης: Πλήρους απασχόλησης – 37,50 ώρες
Η θέση τελεί υπό την εποπτεία του Ακολούθου επιστημονικής και πανεπιστημιακής συνεργασίας και κατά την απουσία αυτού, υπό την εποπτεία της αναπληρώτριας του Ακολούθου.

Βασικές αρμοδιότητες και καθήκοντα
Υποδοχή, Διοικητική υποστήριξη και διαχείριση προϋπολογισμού, Διαχείριση προγραμμάτων υποτροφιών, Διοικητική υποστήριξη έργων.

Λεπτομέρειες για τη θέση : δείτε την Προκήρυξη

Είδος σύμβασης εργασίας: Σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου
Ανάληψη καθηκόντων: 1η Οκτωβρίου 2023
Διάρκεια σύμβασης: 1 έτος με προοπτική μετατροπής σε Σύμβαση αορίστου χρόνου το 2024

Προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων: 23 Σεπτεμβρίου 2023 στις 13:00

Διαδικασία υποβολής υποψηφιότητας και επιλογής των υποψηφίων
– Ηλεκτρονική αποστολή, στη γαλλική γλώσσα, βιογραφικού σημειώματος, συνοδευτικής επιστολής και οποιουδήποτε άλλου στοιχείου κρίνεται απαραίτητο, στον Γενικό Γραμματέα του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος: [email protected]
– Απαραίτητα με την ένδειξη « ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΒΟΗΘΟΥ SCUS / CANDIDATURE ASSISTANT SCUS » στο θέμα.
– Κοινοποίηση: [email protected] ; [email protected]
– Προ-επιλογή βάσει φακέλου, θα ακολουθήσουν γραπτές εξετάσεις και επαγγελματική συνέντευξη.

Xρησιμοποιούμε cookies για την καλύτερη εμπειρία χρήσης
Για περισσότερες πληροφορίες Όροι χρήσης