Σύμφωνο συνεργασίας μεταξύ Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος και Πανελλήνιας Ένωσης Μεταφραστών

Σύμφωνο συνεργασίας υπέγραψαν στις 16 Ιουλίου 2021 στην Καλαμάτα, η Υπηρεσία συνεργασίας και μορφωτικής δράσης της Πρεσβείας της Γαλλίας στην Ελλάδα / Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος (ΓΙΕ) και η Πανελλήνια Ένωση Μεταφραστών (ΠΕΜ).

Το σύμφωνο συνεργασίας συνυπέγραψαν, ο Διευθυντής του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος, κος Patrick Comoy και η Πρόεδρος της ΠΕΜ, κα Βασιλική Ντανταβασίλη.

Με μακρά παράδοση και τεχνογνωσία στο χώρο της μετάφρασης, το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος συμπράττει με την Πανελλήνια Ένωση Μεταφραστών, αναγνωρισμένο θεσμικό φορέα της Ελλάδας, για την ανάδειξη των επαγγελμάτων της μετάφρασης και της διερμηνείας, την ενδυνάμωση και την ανάπτυξη του δικτύου των γαλλόφωνων μεταφραστών και διερμηνέων.

Στο πλαίσιο αυτό, το σύμφωνο συνεργασίας θέτει τα θεμέλια για την ανάπτυξη μελλοντικών συνεργασιών. Άμεσα, προβλέπει την παροχή εξειδικευμένων προγραμμάτων κατάρτισης στη μετάφραση σε προνομιακές τιμές, την από κοινού συνεργασία στο πλαίσιο εκδηλώσεων και έργων στον τομέα της μετάφρασης, καθώς και την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εξειδικευμένων γνώσεων και πληροφοριών σχετικά με τον τομέα της μετάφρασης και της διερμηνείας στην Ελλάδα και τη Γαλλία.

Xρησιμοποιούμε cookies για την καλύτερη εμπειρία χρήσης
Για περισσότερες πληροφορίες Όροι χρήσης