Υποτροφίες Ελληνογαλλικής Συνεργασίας για σπουδές επιπέδου MASTER 2 στη Γαλλία: Κατάταξη επιλέξιμων υποψηφίων

06/07/2021

Υποτροφίες Ελληνογαλλικής Συνεργασίας για σπουδές μεταπτυχιακού επιπέδου MASTER 2 στη Γαλλία – Ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΚΥ, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των επιλέξιμων αιτήσεων που υπεβλήθησαν, στο πλαίσιο του προγράμματος «Υποτροφίες Ελληνο-Γαλλικής Συνεργασίας» για ανώτατες σπουδές στη Γαλλία επιπέδου Μάστερ 2, αποφασίζει την ανάρτηση της «Κατάταξης επιλέξιμων υποψηφίων».

Τυχόν ενστάσεις κατά της «Κατάταξης επιλέξιμων υποψηφίων», ασκούνται, εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την ανάρτηση-δημοσιοποίησή του στην ιστοσελίδα του ΙΚΥ και του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος, ήτοι έως τις 13-07-2021, ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: [email protected]

Xρησιμοποιούμε cookies για την καλύτερη εμπειρία χρήσης
Για περισσότερες πληροφορίες Όροι χρήσης