Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων: καλλιτεχνική διαμονή στο Κατάλυμα της Γαλλίας στη Ρόδο 2022

Πρόγραμμα καλλιτεχνικής διαμονής στο Κατάλυμα της Γαλλίας στη Ρόδο – καλλιτεχνική διαμονή έρευνας πάνω στη σύγχρονη κεραμική | Call for applications in english

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 3 Ιουλίου 2022

Το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος ανακοινώνει πρόσκληση συμμετοχής για το ερευνητικό του πρόγραμμα πάνω στη σύγχρονη κεραμική στο Κατάλυμα της Γαλλίας στη Ρόδο.

Το Κατάλυμα της Γαλλίας στη Ρόδο βρίσκεται στο μεσαιωνικό κέντρο της πόλης. Φιλοξενούσε τους ιππότες που περνούσαν από το νησί. Το 1912 το Κατάλυμα αγοράστηκε από έναν πρεσβευτή της Γαλλίας στην Τουρκία, ο οποίος το προσέφερε στο γαλλικό κράτος. Σήμερα, στεγάζει το γαλλικό προξενείο.

Η κεραμική στη Ρόδο

Η κεραμική είναι παρούσα στη Ρόδο από την Αρχαιότητα. Ωστόσο από το 1929 και έπειτα, η δραστηριότητα άνθισε με τις παραγωγές του I.C.A.R.O (Industrie Ceramiche Artistiche Rodio – Orientali) η οποία αναβιώνει τη βιομηχανία με λεπτά και ποιοτικά κεραμικά είδη. Αυτό το μοντέλο προέρχεται από μια παράδοση της Faïenza και διαδίδεται στο νησί, ενώ είναι υπό ιταλική κατοχή. Η κεραμική αυτή δραστηριότητα συνεχίστηκε και μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και σχημάτισε στο νησί μια κοινότητα κεραμοποιών, εργατών, εμπειρογνωμόνων και συλλεκτών.

Σήμερα η τοπική παραγωγή εξαφανίζεται προς όφελος των αντιγράφων κεραμικών από την Ιζνίκ ή το ICARO. Η παράδοση παραμένει, ωστόσο η ανανέωση των γενεών και η μετάδοση της τεχνογνωσίας απειλούνται. Οι τοπικές αρχές συμμετέχουν στη διατήρηση και την ενίσχυση της άυλης τέχνης, με την υποστήριξη της Γαλλικής Πρεσβείας.

Η καλλιτεχνική διαμονή του 2022 θα φιλοξενήσει έως και τρεις επιλεγμένους καλλιτέχνες στη Ρόδο για δύο μήνες: οι καλλιτέχνες καλούνται να αναπτύξουν σχέσεις συνεργασίας με τους καλλιτεχνικούς και πολιτιστικούς κύκλους του νησιού, καθώς και με τους ντόπιους τεχνίτες.

Η επεξεργασία κεραμικών έργων των επιλεγμένων καλλιτεχνών θα συμπληρωθεί με την εκμάθηση παραδοσιακών τεχνικών από δασκάλους και καλλιτέχνες και μέσω συναντήσεων με ντόπιους τεχνίτες.

Η διαμονή αυτή στοχεύει επίσης στη δημιουργία δεσμών με καλλιτέχνες από τη Ρόδο. Οι προσκεκλημένοι καλλιτέχνες θα επωφεληθούν από ένα καλλιτεχνικό δίκτυο.

Το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος υποστηρίζεται από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και συνεργάζεται με την Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας για την υποδοχή των καλλιτεχνών στο Κατάλυμα της Γαλλίας στη Ρόδο. Το πρόγραμμα πραγματοποιείται με την υλικοτεχνική υποστήριξη του Γαλλικού Προξενείου της Ρόδου και την πόλη της Ρόδου.

Το πρόγραμμα διαμονής του 2022 απευθύνεται σε, γυναίκες και άντρες καλλιτέχνες, Έλληνες, Γάλλους καθώς και κατοίκους της λεκάνης της Μεσογείου που επιθυμούν να αναπτύξουν ένα καλλιτεχνικό ερευνητικό πρόγραμμα πάνω στη σύγχρονη κεραμική.

Κριτήρια Επιλογής

Εκτός από την αξιολόγηση της επαγγελματικής σταδιοδρομίας του υποψηφίου, θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα εξής:

 • Ποιότητα και προοπτικές του έργου
 • Προτεινόμενο πρωτόκολλο εργασίας
 • Ικανότητα συνεργασίας σε μια ομάδα

Διαδικασία και ημερολόγιο επιλογής

Η επιτροπή επιλογής επιλέγει τους καλλιτέχνες. Οι αποφάσεις της είναι τελικές.

Όροι επιλεξιμότητας

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να:

 • έχουν ήδη εργαστεί με κεραμικά μέσα
 • δεσμευτούν σε μια επαγγελματική προσέγγιση
 • μιλούν αγγλικά
 • δικαιολογούν προηγούμενη εργασία
 • είναι αυτόνομοι στη διαχείριση της διαμονής τους
 • ελευθερωθούν από τις επαγγελματικές τους δραστηριότητες καθ ‘όλη τη διάρκεια της διαμονής τους

Δεν υπάρχει όριο ηλικίας.

Κοινοί Χώροι

Το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος παρέχει στους καλλιτέχνες έναν χώρο εργασίας και μελέτης στο Κατάλυμα της Γαλλίας στη Ρόδο.

Εξοπλισμός: ένας φούρνος (35x35x35 – 1300˚ C), ένας σταθερός τροχός για τον πηλό και τέσσερις χειροκίνητοι πιο μικροί, ένα τεράστιο μηχάνημα που αναμιγνύει τον πηλό, ένα άλλο επιτοίχιο που κόβει σε ροδέλες τον πηλό, 4 πάγκοι εργασίας

Όροι διαμονής

Το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος παρέχει στους καλλιτέχνες δωμάτια κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στο παράρτημα της Σχολής Καλών Τεχνών στη Ρόδο. Όποιος δε συμμετέχει στο πρόγραμμα δεν μπορεί να φιλοξενηθεί εκεί. Οι επιλεγμένοι καλλιτέχνες που επιθυμούν να υποδεχτούν τους αγαπημένους τους πρέπει να εξασφαλίσουν τη διαμονή τους εκτός του παραρτήματος της Σχολής Καλών Τεχνών.

Οικονομική κατάσταση
Μηνιαία έξοδα διαβίωσης καλύπτονται από το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος.

Συνθήκες μεταφοράς
Το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος καλύπτει ένα αεροπορικό εισιτήριο μετ’ επιστροφής.
Καλύπτονται οι μεταφορές συνάντησης με τους ντόπιους τεχνίτες και συνεργάτες.

Διάρκεια διαμονής
2 μήνες, από τις 19 Σεπτεμβρίου έως τις 13 Νοεμβρίου 2022

Υποβολή πρότασης
Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν, στα γαλλικά ή στα αγγλικά, στην Υπηρεσία Πολιτιστικής Συνεργασίας του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected], υπόψη της Μορφωτικής Ακολούθου.

Σύνταξη του φακέλου αίτησης

 • Λεπτομερής περιγραφή του καλλιτεχνικού έργου (3 σελίδες κατ ‘ανώτατο όριο) στην οποία προσδιορίζονται οι λόγοι για τους οποίους υποβλήθηκε το αίτημα, η φύση του ερευνητικού έργου, η συσχέτιση με τον τόπο και τη διάρκεια της παραμονής και οι προοπτικές.
 •  Ένα βιογραφικό σημείωμα με όλα τα στοιχεία επικοινωνίας του καλλιτέχνη (ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο)
 • Δύο συστατικές επιστολές από άτομα με καλή γνώση του έργου του καλλιτέχνη
 • Ένας καλλιτεχνικός φάκελος που ενδεχομένως περιλαμβάνει συνδέσμους βίντεο
 • Μία βεβαίωση, με ημερομηνία, υπογεγραμμένη και με την αναφορά «αναγνώστηκε και εγκρίθηκε» που πιστοποιεί πως ο/η καλλιτέχνης/ιδα:
  – Έχει διαβάσει τους γενικούς όρους
  – Είναι ο/η μοναδικός/ή συγγραφέας των έργων που αναφέρονται στην αίτησή του/της
  – Ότι θα απαλλαγεί από άλλες επαγγελματικές δραστηριότητες κατά τη διάρκεια της διαμονής

Θα ληφθούν υπόψη μόνο οι πλήρεις φάκελοι που τηρούν τους απαιτούμενους όρους και την προθεσμία.

Χρονοδιάγραμμα

Λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων: 3 Ιουλίου 2022

Περίοδος επιλογής και ακρόασης: 4 – 8 Ιουλίου 2022

Τελική επιλογή και ανακοίνωση των αποτελεσμάτων: 15 Ιουλίου 2022

Οι επιλεγμένοι υποψήφιοι θα ενημερωθούν, μετά το πέρας της επιτροπής επιλογής, για μια ατομική συνέντευξη μέσω τηλεδιάσκεψης. Η ανακοίνωση των επιλεγέντων υποψηφίων θα δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος ifg.gr

Το πρόγραμμα θα εφαρμοστεί σύμφωνα με τους κανονισμούς του ΕΟΔΥ για την προστασία της δημόσιας υγείας. Η διαμονή θα υλοποιηθεί υπό τις προϋποθέσεις και τις υγειονομικές οδηγίες που θα είναι εν ισχύ κατά την ημερομηνία έναρξής της.

© François-Xavier Richard
Xρησιμοποιούμε cookies για την καλύτερη εμπειρία χρήσης
Για περισσότερες πληροφορίες Όροι χρήσης